تبلیغات
✘آپکَــدۀ مَهشیـــ❤ـــد✘ - گنجشکـ ـ ـ :)

گنجشکـ ـ ـ :)

سه شنبه 14 مهر 1394 04:16 ب.ظ

❤نِویسَندِهـ ـ❤: ✘مهشیــــــ❤ـــــــد✘

گنجشکی باعجله و تمام توان به آتش نزدیک میشد و برمیگشت!

پرسیدند:چه میکنی؟گفت:در این نزدیکی چشمه آبی هست

ومن نوک خود را پر از آب میکنم وآن را روی آتش میریزم.گفتند:

حجم آتش در مقایسه با آبی که تو میاوری بسیار زیاد است

و این آب فایده ای ندارد.گفت:

شاید نتوانم آتش را خاموش کنم ، اما آن هنگام که خداوند میپرسد :

زمانی که دوستت در آتش میسوخت تو چه کردی؟

پاسخ میدهم :

هر آنچه از من بر می آمد ...انجام دادم ...
✿کآمِنتـ ـ هـ ـآ✿: ✿comment✿
♣آخَرینـ ـ ویرآیِشـ ـ♣: سه شنبه 14 مهر 1394 04:18 ب.ظ