تبلیغات
✘آپکَــدۀ مَهشیـــ❤ـــد✘ - غصِهـ ـ هآیـ ـ دختَرونهـ ـ :)

غصِهـ ـ هآیـ ـ دختَرونهـ ـ :)

جمعه 25 دی 1394 04:55 ب.ظ

❤نِویسَندِهـ ـ❤: ✘مهشیــــــ❤ـــــــد✘

دختر بودنـــ یعنیـــ غصهـــ خوردنـــ بخآطر شکستنـــ لآکتـــ
cafe-webniaz.irاونمـــ جلویـــ چشمآتـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irدختر بودنـــ یعنیـــ غصهـــ خوردنـــ بخآطر شکستنـــ نآخنیـــ کهـــcafe-webniaz.ir
روزهآ برآیـــ بلندشدنشـــ صبر کردیــــ
cafe-webniaz.irدختر بودنـــ یعنیـــ غصهـــ خوردنـــ بخآطر شکستنـــ پاشنهـــ کفشتـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irدختر بودنـــ یعنیـــ غصهـــ خوردنـــ بخآطر پآرهـــ شدنـــ عروسکیـــ کهـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irشبآ بدونشـــ خوآبتـــ نمیـــ بردcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irدختر بودنـــ یعنیـــ غصهـــ خوردنـــ بخآطر ندآشتنـــ یهـــ پیرهنـــ متفآوتـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irتویـــ مجلســـ عروسیـــcafe-webniaz.ir
دختر بودنـــ یعنیـــ غصهـــ خوردنـــ بخآطر کندنـــ دستبند
cafe-webniaz.irو ریختنـــ مهرهـــ هآشـــcafe-webniaz.ir
دختر بودنـــ یعنیـــ غصهـــ خوردنـــ بخآطر هکــ×ــــ شدنــــ وبلآگتـــ
cafe-webniaz.irدنیایـــ رنگیهـــ دخترآ تیرهـــ رنگیـــ هم دآرهـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irامآ هیچـــ وقتـــ بهـــ دنیآیـــ تیرهـــ تبدیلـــ نمیـــ شهـــcafe-webniaz.ir


cafe-webniaz.irکپی با ذکر منبعcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irچرا؟چون خودم نوشتمcafe-webniaz.ir
✿کآمِنتـ ـ هـ ـآ✿: ✿comment✿
♣آخَرینـ ـ ویرآیِشـ ـ♣: جمعه 25 دی 1394 05:00 ب.ظ