تبلیغات
✘آپکَــدۀ مَهشیـــ❤ـــد✘ - رَفیقـ ـ ـ:)

رَفیقـ ـ ـ:)

شنبه 26 دی 1394 08:27 ب.ظ

❤نِویسَندِهـ ـ❤: ✘مهشیــــــ❤ـــــــد✘

یِهـ ـ عآشِقـ ـ میگِهـ ـ : اَگِهـ ـ اِتِفآقیـ ـ وآسَتـ ـ بیفتِهـ ـ میمیرَمـ ـ:)


اَمآ یِهـ ـ رَفیقـ ـ میگِهـ ـ : اَگِهـ ـ بِمیرَمـ ـ هَمـ ـ نِمیذآرَمـ ـ اِتفآقیـ ـ بَرآتـ ـ بیفتِهـ ـ:)

✿کآمِنتـ ـ هـ ـآ✿: ✘comment✘
♣آخَرینـ ـ ویرآیِشـ ـ♣: شنبه 26 دی 1394 08:38 ب.ظ